Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

ALYac

EST Soft Corp.
ALYac là một chương trình diệt virus được phát triển bởi East Security. Bảo...

Unicorn HTTPS

Unicorn Soft, Inc.
Unicorn HTTPS là một ứng dụng kết nối HTTPS miễn phí. Nó miễn phí...

V3 Lite

AhnLab, Inc.
V3 Lite là chương trình diệt virus được phát triển bởi AhnLab. Quét bằng...

Malware Zero

ViOLeT
Malware Zero là một ứng dụng tiện ích giúp loại bỏ nhiều mã độc...

Naver Vaccine

Naver Corp.
Naver Vaccine là một chương trình diệt virus có hiệu suất nhanh. Bạn có...

Hamachi

LogMeIn, Inc.
Hamachi là một chương trình VPN được sử dụng trên toàn thế giới. Người...

EasyCrypt

EasyCrypt
EasyCrypt là một chương trình tiện ích cho phép bạn mã hóa các tập...

NordVPN

Nord Security Inc.
NordVPN là dịch vụ VPN trả phí. Nó hỗ trợ tốc độ mạng nhanh...

Avast Antivirus

Avast Software, Inc.
Avast Antivirus là chương trình diệt virus nhẹ, nhanh và hiệu suất cao. Nó...

Express VPN

ExpressVPN
Express VPN là một dịch vụ VPN dễ sử dụng. Tất cả các dịch...