Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Netflix

Netflix Inc.
Netflix là dịch vụ OTT cho phép bạn xem phim điện ảnh và phim...

Twitch

Twitch Interactive, Inc.
Twitch là một nền tảng phát sóng với người dùng trên toàn thế giới....

TVING

TVING Co., Ltd
TVING là dịch vụ OTT cho phép bạn xem nhiều bộ phim và chương...

Disney Plus

Walt Disney Company
Disney Plus là dịch vụ phát trực tuyến phim và phim truyền hình do...

CHZZK

NAVER Corp.
NAVER CHZZK là một nền tảng phát sóng internet nơi bạn có thể xem...

Melon Player

Kakao Entertainment Corp.
Melon Player là một ứng dụng truyền thông âm nhạc có thể phát nhiều...

Watcha

Watcha Inc.
Watcha là dịch vụ OTT cho phép bạn xem nhiều chương trình truyền hình...

GOM Player

GOM & Company
GOM Player là chương trình cho phép bạn sử dụng nhiều chương trình đa...

iTunes

Apple Inc.
iTunes là một chương trình quản lý nội dung được phát triển bởi Apple....

Coupang Play

Coupang Corp.
Coupang Play là dịch vụ OTT cho phép bạn thưởng thức nhiều nội dung...