Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Adobe Photoshop

Adobe Inc.
Adobe Photoshop là một công cụ đồ họa cho phép bạn chỉnh sửa và...

SketchUp

Trimble Inc.
SketchUp là một công cụ thiết kế mà bất cứ ai cũng có thể...

Honeyview

Bandisoft
Honeyview là chương trình xem ảnh miễn phí được cung cấp bởi Bandisoft. Các...

PicPick

NGWIN
PicPick là chương trình cho phép bạn chụp màn hình máy tính hay đơn...

Bandiview

Bandisoft
Bandiview là trình xem hình ảnh hiệu suất cao được phát triển bởi Bandisoft....