Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Adobe Photoshop

Adobe Inc.
Adobe Photoshop là một công cụ đồ họa cho phép bạn chỉnh sửa và...

ALSee

EST Soft Corp.
ALSee là ứng dụng có các chức năng như chỉnh sửa ảnh, giảm kích...

SketchUp

Trimble Inc.
SketchUp là một công cụ thiết kế mà bất cứ ai cũng có thể...

Honeyview

Bandisoft
Honeyview là chương trình xem ảnh miễn phí được cung cấp bởi Bandisoft. Các...

Clip Studio

Celsys
Clip Studio là một chương trình vẽ chuyên dụng về hoạt hình. Nó cung...

PicPick

NGWIN
PicPick là chương trình cho phép bạn chụp màn hình máy tính hay đơn...

ibis Paint

Ibis Inc.
ibis Paint là một ứng dụng thiết kế cho phép bạn vẽ và chia...

PhotoScape

Mooii Tech
Photoscape là một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh một cách...

Luminar 4

Skylum Software Inc.
Luminar 4 là chương trình chỉnh sửa ảnh dựa trên AI được phát triển...

Bandiview

Bandisoft
Bandiview là trình xem hình ảnh hiệu suất cao được phát triển bởi Bandisoft....