Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Netflix

Netflix Inc.
Netflix là dịch vụ OTT cho phép bạn xem phim điện ảnh và phim...

TVING

TVING Co., Ltd
TVING là dịch vụ OTT cho phép bạn xem nhiều bộ phim và chương...

Disney Plus

Walt Disney Company
Disney Plus là dịch vụ phát trực tuyến phim và phim truyền hình do...

Watcha

Watcha Inc.
Watcha là dịch vụ OTT cho phép bạn xem nhiều chương trình truyền hình...

Coupang Play

Coupang Corp.
Coupang Play là dịch vụ OTT cho phép bạn thưởng thức nhiều nội dung...