Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Clipdown

J's Future
ClipDown là chương trình cho phép bạn tải xuống video hoặc trích xuất nhạc...

GOM Encoder

GOM & Company
GOM Encode là chương trình chuyển đổi video có thể chuyển đổi các định...

4K Video Downloader

OpenMedia LLC.
4K Video Downloader là chương trình cho phép bạn tải xuống video từ nhiều...

4K Youtube to MP3

OpenMedia LLC.
4K Youtube to MP3 là chương trình tạo link dưới dạng file MP3. Bạn...

HandBrake

The HandBrake Team
HandBrake là một phần mềm ứng dụng có thể chuyển đổi nhiều loại video...