Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Vapmix

Vapshion
Vapmix là chương trình chỉnh sửa video nhanh chóng, dễ sử dụng. Nó có...

CapCut

Bytedance Pte. Ltd.
Capcut là một chương trình chỉnh sửa video rất dễ sử dụng. Nó có...

GOMMix

GOM & Company
GOMMix là một chương trình chỉnh sửa video miễn phí. Nó có giao diện...

Clova Dubbing

Naver Corp.
Clova Dubbing là dịch vụ ghi âm giọng nói AI. Bạn có thể tạo...

Premiere Pro

Adobe Inc.
Premiere Pro là một chương trình chỉnh sửa video dựa trên dòng thời gian....

Vrew

Voyagerx
Vrew là một chương trình chỉnh sửa video giúp việc chỉnh sửa video trở...

VLLO

Vimosoft
VLLO là chương trình chỉnh sửa video chỉ dành cho máy tính. Bạn có...

Windows Movie Maker

TopWin
Windows Movie Maker là chương trình chỉnh sửa video cho phép bạn dễ dàng...

GOM Recorder

GOM & Company
Gom Recorder là một chương trình ghi âm dễ sử dụng. Người dùng có...

Bandicut

Bandicam Company
Bandicut là một chương trình chỉnh sửa video cho phép bạn chỉnh sửa video...