Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

KMPlayer

Pandora.TV
KMPlayer là trình phát video có thể phát video chất lượng cao. Nó hỗ...

1Gram Player

1gram Media
1Gram Player là trình phát đa phương tiện có chức năng tải video HD...

VLC Player

VideoLAN.
VLC Player là trình phát video có tốc độ nhanh và hiệu suất ổn...