Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Google Chrome

Google LLC.
Trình duyệt Chrome là trình duyệt được sử dụng nhiều nhất trên thế giới...

ChatGPT

OpenAI inc.
ChatGPT là dịch vụ chatbot tương tác được phát triển bởi OpenAI. Có phiên...

Naver Whale

Naver Corp.
Trình duyệt Naver Whale là trình duyệt nhanh, an toàn và cực kỳ thân...

iCloud

Apple Inc.
iCloud là dịch vụ đám mây do Apple cung cấp và cung cấp dung...

Naver Mybox

Naver Corp.
Naver Mybox là dịch vụ đám mây được cung cấp bởi Naver. Bạn có...

Google Drive

Google LLC.
Google Drive là dịch vụ đám mây cho phép bạn sao lưu và lưu...

OneDrive

Microsoft Corp.
OneDrive là một dịch vụ đám mây được cung cấp bởi Microsoft. Bạn có...

Send Anywhere

Estmob Inc.
Send Anywhere là chương trình cho phép bạn chuyển các tập tin lớn một...

Microsoft Edge

Microsoft Corp.
Trình duyệt Microsoft Edge là trình duyệt Windows mặc định, nhẹ và nhanh. Nó...

Firefox

Mozilla Corp.
Firefox là một trình duyệt có độ bảo mật cao được phát triển bởi...