Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Google Chrome

Google LLC.
Trình duyệt Chrome là trình duyệt được sử dụng nhiều nhất trên thế giới...

Naver Whale

Naver Corp.
Trình duyệt Naver Whale là trình duyệt nhanh, an toàn và cực kỳ thân...

Microsoft Edge

Microsoft Corp.
Trình duyệt Microsoft Edge là trình duyệt Windows mặc định, nhẹ và nhanh. Nó...

Firefox

Mozilla Corp.
Firefox là một trình duyệt có độ bảo mật cao được phát triển bởi...

Opera

Opera Software ASA
Trình duyệt Opera là một trình duyệt nhanh và an toàn. Bạn có thể...

Brave

Brave Software
Brave Browser là trình duyệt có tính ổn định và tốc độ nhanh. Bạn...