Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Microsoft Edge

Microsoft Corp.
Trình duyệt Microsoft Edge là trình duyệt Windows mặc định, nhẹ và nhanh. Nó...

Firefox

Mozilla Corp.
Firefox là một trình duyệt có độ bảo mật cao được phát triển bởi...

Opera

Opera Software ASA
Trình duyệt Opera là một trình duyệt nhanh và an toàn. Bạn có thể...

Brave

Brave Software
Brave Browser là trình duyệt có tính ổn định và tốc độ nhanh. Bạn...