Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

ALZip

EST Soft Corp.
Alzip là một chương trình nén miễn phí được phát triển bởi EastSoft. Nó...

Goclean

Gobest
Goclean là chương trình tối ưu hóa PC của bạn và kiểm tra nhiệt...

3DP Chip

3DP Soft.
3DP Chip là một chương trình quản lý trình điều khiển PC. Bạn có...

Hoax Eliminator

TEUS.me
Hoax Eliminator là chương trình xóa các mô-đun bảo mật không cần thiết trên...

Memoit

xpandk
Memoit là một chương trình ghi nhớ dễ sử dụng. Bạn có thể viết...

CCleaner

Piriform
CCleaner là một chương trình tối ưu hóa giúp xóa các chương trình hoặc...

7-Zip

Igor Pavlov
7-Zip là một chương trình nén dễ sử dụng. Nó sử dụng nhiều lõi...

Q-Dir

softwareOK
Q-Dir là một chương trình quản lý tập tin dễ sử dụng. Nó có...

Recuva

Piriform
Recuva là một chương trình phục hồi tập tin miễn phí. Bạn có thể...

Logitech Options

Logitech
Logitech Options+ là chương trình bổ sung các tính năng cho chuột và bàn...

Trình điều khiển máy in Brother

BROTHER CO., LTD.
Trình điều khiển máy in Brother là một chương trình có thể quản lý...