Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Goclean

Gobest
Goclean là chương trình tối ưu hóa PC của bạn và kiểm tra nhiệt...

CPU-Z

CPUID
CPU-Z là phần mềm cho phép bạn kiểm tra các thiết bị chính trên...

Hoax Eliminator

TEUS.me
Hoax Eliminator là chương trình xóa các mô-đun bảo mật không cần thiết trên...

3D Mark

UL LLC.
3D Mark là chương trình benchmark dùng để so sánh và phân tích CPU,...

HWMonitor

CPUID
HWMonitor là chương trình giám sát có thể kiểm tra hiệu suất và nhiệt...

CCleaner

Piriform
CCleaner là một chương trình tối ưu hóa giúp xóa các chương trình hoặc...

Wise Registry Cleaner

WiseCleaner.com, Inc.
Wise Register Cleaner là công cụ tối ưu để tối ưu hóa PC của...