Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Liên Minh Huyền Thoại

Riot Games, Inc.
Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi trong đó bạn đấu với hơn 160...

FC Online

Nexon
FC Online là trò chơi thể thao được phân phối bởi Nexon. Bạn có...

Roblox

ROBLOX Corporation
Roblox là hệ thống tạo và chơi trò chơi với nhiều chế độ chơi...

MapleStory

NEXON Company
MapleStory là một game MMORPG được sản xuất bởi Widget Studio. Người chơi có...

Steam

Valve Corp.
Steam Launcher là một ứng dụng tiện ích có thể chạy nhiều trò chơi...

VALORANT

Riot Games, Inc.
VALORANT là một game bắn súng có thể chơi 5v5. Có rất nhiều trang...

OPGG Desktop

OP.GG
OPGG Desktop là ứng dụng tiện ích cho phép bạn kiểm tra thông tin...

Lost Ark

Smilegate RPG
Lost Ark là một game MMORPG hành động nơi bạn có thể chơi nhiều...

Hancom Typing

Hancom Inc.
Hancom Typing là chương trình cho phép bạn nâng cao kỹ năng đánh máy...

Minecraft

Mojang Studios
Minecraft là một trò chơi kiểu hộp cát nơi bạn có thể thưởng thức...