Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Liên Minh Huyền Thoại

Riot Games, Inc.
Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi trong đó bạn đấu với hơn 160...

Roblox

ROBLOX Corporation
Roblox là hệ thống tạo và chơi trò chơi với nhiều chế độ chơi...

MapleStory

NEXON Company
MapleStory là một game MMORPG được sản xuất bởi Widget Studio. Người chơi có...

Minecraft

Mojang Studios
Minecraft là một trò chơi kiểu hộp cát nơi bạn có thể thưởng thức...

Nox Player

Duodian Technology Co. Ltd.
Nox Player là trình giả lập cho phép bạn chơi các trò chơi di...

LD Player

XUANZHI INTERNATIONAL CO., LIMITED
LD Player là trình giả lập cho phép bạn chơi trò chơi di động...

Blitz.GG

Blitz Inc.
Blitz.GG là chương trình tiện ích cho phép bạn kiểm tra thông tin, mẹo...

Google Play Games

Google LLC.
Google Play Games là một chương trình giả lập được phát triển bởi Google....