Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Roblox

ROBLOX Corporation
Roblox là hệ thống tạo và chơi trò chơi với nhiều chế độ chơi...

Minecraft

Mojang Studios
Minecraft là một trò chơi kiểu hộp cát nơi bạn có thể thưởng thức...

Mapleland

LuluWorld
Mapleland là phiên bản cổ điển của Maple Story trước Big Bang. Tất cả...

Tygem Baduk

Com2uS TYGEM Corp.
Tygem Baduk là trò chơi cờ vây có thể chơi trên PC và di...

Newmatgo

NEOWIZ Corp
Newmatgo là một trò chơi ghép hình được phát triển bởi Neowiz. Bạn có...

Pikachu Volleyball

SACHISOFT
Pikachu Volleyball là một trò chơi bóng chuyền có thể chơi với hai người...

Hangame Gostop

NHN Corp.
Hangame Gostop là một game đình đám do Hangame cung cấp. Bạn có thể...

Hangame Baduk

NHN Corp.
Hangame Baduk là một trò chơi Baduk trực tuyến có thể chơi ở tốc...

Hangame Audition

NHN Corp.
Hangame Audition là một trò chơi nhảy nhịp điệu mà bất cứ ai cũng...