Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Nox Player

Duodian Technology Co. Ltd.
Nox Player là trình giả lập cho phép bạn chơi các trò chơi di...

LD Player

XUANZHI INTERNATIONAL CO., LIMITED
LD Player là trình giả lập cho phép bạn chơi trò chơi di động...

Google Play Games

Google LLC.
Google Play Games là một chương trình giả lập được phát triển bởi Google....