Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Kakaotalk

Kakao Corp.
Phiên bản PC Kakaotalk là một ứng dụng Messenger cho phép bạn sử dụng...

Discord

Discord Inc.
Discord là một ứng dụng giao tiếp xã hội cho phép trò chuyện bằng...

WhatsApp

WhatsApp LLC.
WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin đơn giản và nhanh chóng với nhiều...

NateOn

SK Communications Co., Ltd.
NateOn là một ứng dụng nhắn tin cộng tác miễn phí được sử dụng...

Telegram

Telegram FZ-LLC
Telegram là một ứng dụng nhắn tin tức thời có tính bảo mật mạnh...

Facebook Messenger

Meta Platforms, Inc.
Facebook Messenger là một ứng dụng nhắn tin có khả năng gửi tin nhắn...

WeChat

WeChat International Pte. Ltd.
WeChat là một dịch vụ mạng xã hội cho phép bạn gọi điện, gửi...

Viber

Viber Media S.à r.l.
Viber là ứng dụng nhắn tin tức thời có tính bảo mật tuyệt vời....

KakaoTalk PC

Kakao Corp.
Đây là trang tải xuống KakaoTalk PC. Bạn có thể dễ dàng chạy và...

Zalo

Zalo Group
Zalo là ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam....