Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Kakaotalk

Kakao Corp.
Phiên bản PC Kakaotalk là một ứng dụng Messenger cho phép bạn sử dụng...

Discord

Discord Inc.
Discord là một ứng dụng giao tiếp xã hội cho phép trò chuyện bằng...

WhatsApp

WhatsApp LLC.
WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin đơn giản và nhanh chóng với nhiều...

LINE

LINE Corp.
Phiên bản PC của Line là một ứng dụng nhắn tin cho phép bạn...

NateOn

SK Communications Co., Ltd.
NateOn là một ứng dụng nhắn tin cộng tác miễn phí được sử dụng...

Telegram

Telegram FZ-LLC
Telegram là một ứng dụng nhắn tin tức thời có tính bảo mật mạnh...

Facebook Messenger

Meta Platforms, Inc.
Facebook Messenger là một ứng dụng nhắn tin có khả năng gửi tin nhắn...

Skype

Skype Technologies
Skype là ứng dụng gọi video lớn nhất thế giới. Bạn có thể sử...

WeChat

WeChat International Pte. Ltd.
WeChat là một dịch vụ mạng xã hội cho phép bạn gọi điện, gửi...

Snapchat

Snap Inc.
Snapchat là một ứng dụng nhắn tin tức thời cho phép bạn gửi văn...