Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Kalmuri

Kilho.net
Kalmuri là một chương trình chụp ảnh màn hình miễn phí. Bản thân chương...

OBS Studio

OBS Studio
OBS Studio là phần mềm cho phép bạn phát sóng và ghi âm một...

ALCapture

EST Soft Corp.
Thật dễ dàng để chụp màn hình máy tính của bạn. ALCapture là một...

oCam

OHSOFT
oCam là một chương trình quay video không có hình mờ. Bạn có thể...

GOMCam

GOM & Company
GOMCam là một chương trình quay video miễn phí. Cung cấp chức năng ghi...

Bandicam

Bandicam Company
Bandicam là chương trình ghi màn hình cho phép ghi nhanh và liền mạch....

PicPick

NGWIN
PicPick là chương trình cho phép bạn chụp màn hình máy tính hay đơn...

Hancapture Plus

Dreamwiz Internet
Hancapture Plus là một chương trình chụp ảnh miễn phí cung cấp nhiều phương...