Hancapture Plus

Hancapture Plus

5/5 (1 Review)

  • Loại: UtilitiesApplication
  • Hệ điều hành:: Windows
  • Phiên bản mới nhất: V1.0.0.15 – 2023-11-10
  • Nhà phát triển: Dreamwiz Internet
  • Tài liệu: HanCapturePlus_Setup.exe (3.7MB)

Các loại chương trình chụp khác nhau

Hancapture Plus là một chương trình chụp ảnh miễn phí cung cấp nhiều phương pháp chụp ảnh khác nhau. Về cơ bản, nó cung cấp chức năng quay video liên tục và chức năng chụp đơn vị chính xác. Bạn có thể sử dụng tính năng chụp cuộn để tạo tệp GIF và tạo ảnh động.

Hancapture Plus Tải xuống
Hancapture Plus Tải xuống Windows

Các tính năng chính của Hancapture Plus

  • Đây là một chương trình chụp ảnh có thể được sử dụng miễn phí bởi cả cá nhân và doanh nghiệp.
  • Bạn có thể sử dụng nó một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách chỉ thêm các chức năng cần thiết.
  • Nó cung cấp nhiều tùy chọn chụp khác nhau như chụp trực tiếp, chụp toàn bộ và chụp cuộn.
  • Bạn có thể quay video liên tục hoặc đơn giản là tạo file .GIF.

Hancapture Plus Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *