Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

TalkOn

SK Communications Co., Ltd.
TalkOn là một ứng dụng mạng xã hội cho phép bạn trò chuyện bằng...

Kakaostory

Kakao Crop.
KakaoStory là dịch vụ mạng xã hội cho phép bạn chia sẻ ảnh và...

Skype

Skype Technologies
Skype là ứng dụng gọi video lớn nhất thế giới. Bạn có thể sử...

WeChat

WeChat International Pte. Ltd.
WeChat là một dịch vụ mạng xã hội cho phép bạn gọi điện, gửi...

Snapchat

Snap Inc.
Snapchat là một ứng dụng nhắn tin tức thời cho phép bạn gửi văn...

Viber

Viber Media S.à r.l.
Viber là ứng dụng nhắn tin tức thời có tính bảo mật tuyệt vời....

KakaoTalk PC

Kakao Corp.
Đây là trang tải xuống KakaoTalk PC. Bạn có thể dễ dàng chạy và...

Dooray

NHN Corp.
Dooray Messenger là dịch vụ nhắn tin được tối ưu hóa cho doanh nghiệp...

Zalo

Zalo Group
Zalo là ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam....