Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Facebook

Meta Platforms, Inc.
Facebook cho phép bạn cập nhật thông tin với bạn bè và chia sẻ...

Kakaotalk

Kakao Corp.
Phiên bản PC Kakaotalk là một ứng dụng Messenger cho phép bạn sử dụng...

Discord

Discord Inc.
Discord là một ứng dụng giao tiếp xã hội cho phép trò chuyện bằng...

Naver Band

Naver Corp.
Phiên bản Naver Band PC là một ứng dụng mạng xã hội cho phép...

WhatsApp

WhatsApp LLC.
WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin đơn giản và nhanh chóng với nhiều...

LINE

LINE Corp.
Phiên bản PC của Line là một ứng dụng nhắn tin cho phép bạn...

NateOn

SK Communications Co., Ltd.
NateOn là một ứng dụng nhắn tin cộng tác miễn phí được sử dụng...

KakaoPage

Kakao Entertainment Corp.
KakaoPage là dịch vụ nơi bạn có thể thưởng thức webtoon Kakao, tiểu thuyết...

Telegram

Telegram FZ-LLC
Telegram là một ứng dụng nhắn tin tức thời có tính bảo mật mạnh...

Facebook Messenger

Meta Platforms, Inc.
Facebook Messenger là một ứng dụng nhắn tin có khả năng gửi tin nhắn...