Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Microsoft Excel

Microsoft Corp.
Microsoft Excel là một bảng tính có thể thực hiện một cách có hệ...

HancomDocs

Hancom Inc.
HancomDocs là phiên bản đăng ký của Hancom Office do Hangul và Computer cung...

MS Office

Microsoft Corp.
MS Office là một chương trình tích hợp văn phòng được phát triển bởi...

LibreOffice

The Document Foundation
LibreOffice là một chương trình văn phòng mà bất cứ ai cũng có thể...