HWP Viewer

HWP Viewer

5/5 (1 Review)

  • Loại: BusinessApplication
  • Hệ điều hành:: Windows
  • Phiên bản mới nhất: V13.0.0.1 – 2024-01-03
  • Nhà phát triển: Hancom Inc.
  • Tài liệu: HOffice2024_Viewer.exe (402MB)

Trình xem tài liệu .HWP để quản lý tài liệu thuận tiện

HWP Viewer là trình xem tài liệu có thể mở và đọc các tệp có định dạng khác nhau, bao gồm cả tài liệu .hwp. Bạn có thể dễ dàng quản lý nhiều tài liệu khác nhau như tiếng Hàn, PDF, Excel và PPT thông qua một trình xem.

HWP Viewer Tải xuống
HWP Viewer Tải xuống Windows

HWP Viewer chức năng chính

  • Chương trình dùng để mở định dạng tệp .HWP. Tài liệu .HWP là định dạng được sử dụng chủ yếu ở quốc gia Hàn Quốc và yêu cầu người xem chuyên dụng.
  • Bạn có thể mở nhiều định dạng tài liệu khác nhau như Excel và PPT bằng một trình xem.
  • Các định dạng tài liệu được hỗ trợ – .hwp, .hwpx, .hwt, .cell, .csv, .xls, .xlsx, .xlsm, .pdf, .doc, .docx, .dot, .dotx, .ppt, .show, . pptx
  • Bạn có thể xem tài liệu và chia sẻ chúng với người khác thông qua nhiều nền tảng khác nhau.
  • Nó cũng có thể được sử dụng trong HancomDocs, một chương trình văn phòng chuyên dụng.

HWP Viewer Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *