LibreOffice

LibreOffice

5/5 (1 Review)

 • Loại: BusinessApplication
 • Hệ điều hành:: Windows
 • Phiên bản mới nhất: V7.6.4 – 2024-01-16
 • Nhà phát triển: The Document Foundation
 • Tài liệu: LibreOffice_7.6.4_Win_x86.msi (325MB)

Chương trình văn phòng miễn phí, mạnh mẽ, linh hoạt

LibreOffice là một chương trình văn phòng mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng miễn phí. Nó tương thích với các sản phẩm Excel và PPT, đồng thời bạn có thể làm việc an toàn trên các tài liệu bằng cách sử dụng định dạng tệp chuyên dụng.

Tải xuống LibreOffice
Tải xuống LibreOffice Windows 32bit
Tải xuống LibreOffice Windows 64bit
Tải xuống macOS LibreOffice

Các tính năng chính của LibreOffice

 • LibreOffice có thể được sử dụng miễn phí bởi cả cá nhân và doanh nghiệp.
 • Nó có sẵn cho các hệ điều hành Windows, macOS và Linux.
 • Tất cả các chức năng và chức năng văn phòng đều miễn phí, đồng thời có nhiều bản sửa lỗi và tính năng bổ sung có sẵn thông qua các bản cập nhật định kỳ.
 • Bạn có thể sử dụng nhiều chương trình văn phòng như Word, Excel và PPT.
 • Nó hỗ trợ đầy đủ các định dạng .doc, .docx và .hwp và có thể sử dụng các định dạng tài liệu chuyên dụng odb, .ods, .odg, .odp, .odf và odt.
 • Cung cấp các phím tắt tùy chỉnh cho người dùng.

LibreOffice Cách sử dụng

 1. Giới thiệu chương trình
 2. Giới thiệu các định dạng tệp được hỗ trợ
 3. Cách sử dụng Word, Excel, PPT

LibreOffice Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *