KakaoPage

KakaoPage

Array

5/5 (1 Review)

  • Loại: SocialNetworkingApplication
  • Hệ điều hành:: Windows
  • Phiên bản mới nhất: V7.11.0 – 2023-12-19
  • Nhà phát triển: Kakao Entertainment Corp.
  • Tài liệu: KakaoPage.app (19.5MB)

Dịch vụ xem nội dung đa dạng do Kakao cung cấp

KakaoPage là dịch vụ nơi bạn có thể thưởng thức webtoon Kakao, tiểu thuyết web, v.v. Bạn có thể xem các tác phẩm phổ biến theo nhiều chủ đề và nhóm tuổi khác nhau, đồng thời bạn có thể liên kết giữa các thiết bị bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

KakaoPage PC
KakaoPage 다운로드 Windows
KakaoPage 다운로드 Mac
KakaoPage 다운로드 Android
KakaoPage 다운로드 iOS

Tính năng chính của KakaoPage

  • Đây là dịch vụ cho phép bạn thưởng thức tiểu thuyết web, webtoon, sách, v.v. do Kakao cung cấp miễn phí.
  • Bạn có thể kiểm tra các tác phẩm ở nhiều danh mục khác nhau, bao gồm bảng xếp hạng thời gian thực, tác phẩm mới và tác phẩm phổ biến theo nhóm tuổi.
  • Bạn có thể tìm kiếm tác phẩm theo tiêu đề và tên tác giả.
  • Khi đăng nhập hàng ngày, bạn có thể nhận được quyền truy cập miễn phí vào các tác phẩm trả phí.
  • Khi đăng nhập vào tài khoản KakaoTalk, bạn có thể tiếp tục xem trên từng thiết bị.

KakaoPage Đề xuất webtoon

KakaoPage Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *