Classting

Classting

5/5 (1 Review)

 • Loại: EducationalApplication
 • Hệ điều hành:: Windows
 • Phiên bản mới nhất: V7.23.24 – 2023-12-20
 • Nhà phát triển: Classting Inc.
 • Tài liệu: classting.app (32MB)

Ứng dụng giáo dục lớp học giúp dễ dàng học và trò chuyện

Classting là một ứng dụng giáo dục quản lý các lớp học thông qua một ứng dụng. Lớp học cung cấp dung lượng lưu trữ dồi dào bất kể định dạng tệp, giúp tạo và gửi bài tập thuận tiện, đồng thời cho phép bạn dễ dàng kiểm tra các thông báo của lớp.

Classting PC
Classting 다운로드 Windows
Classting 다운로드 Mac
Classting 다운로드 Android
Classting 다운로드 iOS

Classting chức năng chính

 • Classting là một chương trình quản lý học tập sử dụng AI và có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trường học, học viện và doanh nghiệp.
 • Bạn có thể sử dụng các tính năng trò chuyện và gọi điện miễn phí do chính ứng dụng cung cấp cũng như truyền ảnh và tập tin.
 • Bạn có thể tải lên tệp Excel cho phép bạn quản lý tài khoản thành viên cùng một lúc.
 • Giáo viên có thể kiểm tra tỷ lệ học sinh tham gia vào các hoạt động hoặc bài tập thông qua báo cáo.
 • Chúng tôi cung cấp bộ lưu trữ đám mây có thể lưu trữ dung lượng không giới hạn, bao gồm tài liệu đào tạo và tệp đính kèm.
 • Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng bổ sung, chẳng hạn như khảo sát và kiểm tra thông báo.

Classting FAQ

Làm cách nào tôi có thể đăng ký làm giáo viên Classting?

1. Đăng nhập bằng tài khoản SNS hoặc Google của bạn.
2. Nhập tên thành viên của bạn và chọn giáo viên để hoàn tất đăng ký.

Làm cách nào để kết nối Zoom với Classting?

1. Chọn Tích hợp thu phóng từ menu bài đăng.
2. Đăng ký phê duyệt trước và đăng liên kết.
3. Học viên có thể truy cập các lớp học Zoom thông qua link.

Classting Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *