Google Scholar

Google Scholar

5/5 (1 Review)

 • Loại: EducationalApplication
 • Hệ điều hành:: Windows
 • Phiên bản mới nhất: V2024 – 2023-12-20
 • Nhà phát triển: Google LLC.
 • Tài liệu: google_scholar.web (1.2MB)

Dịch vụ tìm kiếm thông tin học thuật với nhiều từ khóa khác nhau

Google Scholar là một dịch vụ tìm kiếm học thuật được cung cấp bởi Google. Bạn có thể tìm kiếm nhiều loại thông tin học thuật như giấy tờ, sách và bài viết về các chủ đề khác nhau.

Google Scholar
Google Scholar Tải xuống Windows

Google Scholar chức năng chính

 • Đây là một dịch vụ cho phép bạn tìm kiếm thông tin học thuật từ khắp nơi trên thế giới. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin bài viết và sách bằng nhiều ngôn ngữ.
 • Đặc biệt, tài liệu bài viết tiếng Anh rất phong phú, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều bài báo, bài viết theo chủ đề.
 • Bằng cách cung cấp thư viện cá nhân của người dùng, bạn có thể lưu trữ thông tin học thuật và kiểm tra nội dung một cách chính xác.
 • Nếu bạn sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox, bạn có thể tìm kiếm thông tin học thuật trong trình duyệt thông qua tiện ích mở rộng.

Google Scholar Cách sử dụng

 1. Giới thiệu mẹo tìm kiếm thông tin học thuật
 2. Tìm kiếm thông tin học thuật thực tế
 3. Kiểm tra những gì đã được tìm kiếm

Google Scholar Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *