• Loại: DriverApplication
  • Hệ điều hành:: Windows
  • Phiên bản mới nhất: V3.0 – 2023-12-18
  • Nhà phát triển: RealTek, Inc.
  • Tài liệu: Audio-Win10_Win11-6.0.9475.1.exe (258MB)

Điều khiển tất cả các thiết bị âm thanh của bạn từ một ứng dụng

Trình điều khiển âm thanh Realtek là trình điều khiển cho phép bạn kiểm soát và quản lý tất cả âm thanh liên quan đến PC của bạn. Nếu bạn gặp sự cố âm thanh với thiết bị âm thanh hoặc chất lượng âm thanh của PC kém, trình điều khiển có thể khắc phục được sự cố.

Tải xuống trình điều khiển âm thanh Realtek
Trình điều khiển âm thanh Realtek Tải xuống Windows

Trình điều khiển âm thanh Realtek Chức năng chính

  • Realtek Driver là ứng dụng điều khiển âm thanh được cung cấp bởi Realtek.
  • Trình điều khiển Kiểm soát tất cả các thiết bị liên quan đến âm thanh của bạn bằng một ứng dụng.
  • Điều này có thể được giải quyết khi không có âm thanh hoặc xảy ra sự cố trong môi trường PC.
  • Trình điều khiển âm thanh có sẵn cho hệ điều hành Windows 7 trở lên.

Trình điều khiển âm thanh Realtek FAQ

Xảy ra lỗi cài đặt vô hạn trình điều khiển âm thanh Realtek.

Nếu xảy ra lỗi cài đặt, bạn có thể giải quyết theo những cách sau.
1. Đi tới Bảng điều khiển – Trình quản lý thiết bị.
2. Nhấp chuột phải vào RealTek HD Audio và xóa thiết bị.
3. Khởi động lại PC của bạn và cài đặt lại trình điều khiển.

Làm cách nào tôi có thể cài đặt trình điều khiển âm thanh Realtek trong Windows 11?

Trình điều khiển dành riêng cho Realtek có thể được cài đặt từ liên kết được cung cấp hoặc từ Microsoft Store. Chương trình trình điều khiển này cũng tương thích với Windows 10.

Trình điều khiển âm thanh Realtek Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *