FileZilla

FileZilla

Array

5/5 (1 Review)

 • Loại: DeveloperApplication
 • Hệ điều hành:: Windows
 • Phiên bản mới nhất: V3.66.0 – 2023-11-01
 • Nhà phát triển: FileZilla
 • Tài liệu: FileZilla_3.66.0_win64_sponsored2-setup.exe (12.1MB)

Chương trình truyền tệp FTP dễ sử dụng

FileZilla là một chương trình FTP mã nguồn mở, miễn phí. Nó cung cấp tốc độ truyền tệp rất nhanh để bạn có thể chuyển nhiều tệp. Có sẵn cho Windows, Mac và Linux.

Tải xuống FileZilla
FileZilla Tải xuống Windows
FileZilla Tải xuống macOS

Các tính năng chính của FileZilla

 • Nó là một chương trình máy khách FTP miễn phí và mã nguồn mở.
 • Hỗ trợ các giao thức xác thực như khóa SFTP dựa trên SSH và TLS.
 • Bạn có thể tải xuống cho hệ điều hành Windows 8.1 trở lên, macOS 10.13 trở lên.
 • Bạn cũng có thể đăng nhập bằng khóa chứng chỉ được sử dụng trong Amazon Lightsail.
 • Tốc độ truyền file rất nhanh, cho phép bạn truyền 10 file cùng lúc.
 • Bạn có thể sử dụng nó trong thiết bị đầu cuối Linux.

FileZilla Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *