PDF Page Express

PDF Page Express

5/5 (1 Review)

  • Loại: BusinessApplication
  • Hệ điều hành:: Windows
  • Phiên bản mới nhất: V5.2.5 – 2023-12-19
  • Nhà phát triển: Kinfolk Soft
  • Tài liệu: PDFMerge_5.2.5_Setup.exe (13.4MB)

Hợp nhất các tập tin PDF một cách dễ dàng

PDF Page Express là chương trình quản lý tài liệu PDF cho phép bạn hợp nhất và chuyển đổi các tệp PDF. Bạn có thể kiểm tra trình xem PDF và nội dung PDF trong thời gian thực.

PDF Page Express
PDF Page Express Tải xuống Windows

PDF Page Express chức năng chính

  • Bạn có thể thực hiện các thao tác PDF như hợp nhất các trang PDF và thay đổi thứ tự của chúng.
  • Nó có thể được sử dụng trên hệ điều hành Windows 7 hoặc cao hơn.
  • Bạn có thể hợp nhất các tệp PDF lớn ở tốc độ cao.
  • Bạn có thể kiểm tra nội dung tệp PDF trong thời gian thực và đặt tên riêng cho tệp PDF.
  • Chỉnh sửa PDF có thể được thực hiện thông qua Adobe Reader hoặc ALPDF.

PDF Page Express Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *