Webex

Webex

5/5 (1 Review)

 • Loại: BusinessApplication
 • Hệ điều hành:: Windows
 • Phiên bản mới nhất: V43.12 – 2023-12-20
 • Nhà phát triển: Cisco Systems, Inc.
 • Tài liệu: Webex.msi (176MB)

Hội nghị video, họp trực tuyến, chia sẻ màn hình với người khác

Webex là chương trình cho phép bạn tiến hành các cuộc họp video chất lượng cao. Nó cung cấp nhiều chức năng khác nhau như chia sẻ và ghi màn hình để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cộng tác và kinh doanh giữa các thành viên trong nhóm.

Webex Tải xuống
Tải xuống Webex Windows 32bit
Tải xuống Webex Windows 64bit
Tải xuống Webex macOS

Webex Chức năng chính

 • Webex cung cấp các cuộc họp video có thể kéo dài từ ít nhất 40 phút đến 24 giờ. Thời gian họp và số lượng người tham gia tối đa có thể thay đổi tùy theo kế hoạch của người tổ chức.
 • Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng kinh doanh khác nhau trong cuộc họp, chẳng hạn như chia sẻ màn hình hoặc ghi lại cuộc họp.
 • Nó cung cấp các chức năng liên lạc cần thiết cho công việc, chẳng hạn như hội nghị video, cuộc gọi video và tin nhắn.
 • Hệ thống bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của chương trình cho phép bạn sử dụng nó một cách an toàn ở mọi nơi.
 • Bạn có thể cải thiện chất lượng cuộc họp thông qua các thiết bị chuyên dụng như Desktop Camera và Desk Pro.
 • Bạn có thể chia sẻ tệp công việc bằng cách liên kết Google Drive.

Webex FAQ

Có giới hạn thời gian nào đối với các cuộc họp trên Webex không?

Giới hạn thời gian họp có thể thay đổi tùy theo kế hoạch của người chủ trì cuộc họp. Chúng tôi cung cấp từ 40 phút cơ bản đến tối đa 24 giờ.

Làm cách nào tôi có thể ghi lại Webex?

1. Tải xuống máy ghi âm.
2. Nhấp vào nút Ghi và Phát.
3. Các tập tin đã ghi có thể được lưu ở một vị trí được chỉ định.

Webex Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *