ALDrive

ALDrive

5/5 (1 Review)

  • Loại: DeveloperApplication
  • Hệ điều hành:: Windows
  • Phiên bản mới nhất: V2.12 – 2023-11-14
  • Nhà phát triển: EST Soft Corp.
  • Tài liệu: ALDrive2.12.1.7.exe (12.8MB)

Thuận tiện khi sử dụng chương trình FTP

ALDrive là một chương trình FTP được phát triển bởi EST Soft. Giao diện đơn giản giúp mọi người dễ dàng sử dụng. Nó rất nhẹ và cung cấp tốc độ truyền tập tin nhanh.

Tải xuống ALDrive
ALDrive Tải xuống Windows

Các tính năng chính của ALDrive

  • ALDrive là một chương trình truyền tệp giao thức và truy cập FTP.
  • Nó có thể được cài đặt trên hệ điều hành Windows 7 hoặc cao hơn.
  • Bạn có thể kết nối và truyền tệp bằng các giao thức như FTP, SFTP và WebDAV.
  • Quản lý lịch sử truyền tệp và dễ dàng nhập sơ đồ trang web.
  • Amazon Lightsale không được hỗ trợ nên chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng FileZilla.

ALDrive Hỗ trợ ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *